KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAL PROSEDÜR

31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6306 sayılı Kanuna göre; eski bir bina için, Bakanlıkça onaylanmış “ekonomik ömrünü tamamlamış” olduğu konusunda bir rapor verilir ise; arsa sahipleri yeniden yaptırma, müteahhit seçimi, yeni dairelerin büyüklüğü gibi konularda artık "oybirliği" ile değil, üçte iki çoğunlukla karar verilmektedir. Bu şekilde ekonomik ömrünü tamamlamış olan binalar için tüm maliklerinin muvafakati aranmamakta, yeniden inşa sadece bir veya iki daire veya dükkân sahibinin karşı çıkmasıyla engellenememektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'da bina yönetmelikleri ile ilgili olarak İnşaat Mühendislerine eğitim veriyor. Bu deprem eğitimleri Eskişehir, Samsun, Nevşehir, Trabzon, Çanakkale, Gaziantep ve İzmir'de de veriliyor.
 
Dolayısı ile ülke genelinde kamu sağlığını ve güvenliğini tehdit eden, depreme karşı da dayanıksız olan bu binaların yenilenmelerinin önündeki “oybirliği” engeli kaldırılmıştır.

Binalarımızı niçin yeniliyoruz?Sektördeki teknik gelişmeler, denetimlerin artması, çalışanların eğitim seviyelerinin yükselmesi, yeni yönetmelikler gibi nedenlerden dolayı ve her şeyden önemlisi 17 Ağustos 1999 günü yaşanan, 17.000 insanımızı kaybettiğimiz Gölcük depreminden sonra, her an yaşanma ihtimali bulunan yeni bir muhtemel bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmenin yolu, bu yeni dönüşümden geçmektedir.
 
Ülkemizde, özellikle İstanbul’da kullanılmakta olan ve içinde yaşadığımız binaların büyük bir bölümü 1950 - 2000 yılları arasında yapılan yapılardır. Bu yapıların büyük çoğunluğu ise 1975 yılından sonra ve yine 1975 yılında hazırlanan eski AFET YÖNETMELİĞİ’ne göre ve eski yapım teknolojileri olan, elle karılan betonlar ve düz tip yapı çelikleri kullanılarak yapılmış yapılardır. İstanbul’da bu yapıların sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkemizdeki eski yapıların betonarmesinde genellikle deniz kumu kullanılması, temel ve bina izolasyon tekniklerinin uygulanmaması nedenleri ile inşaat çeliklerinin aşırı derece paslanmasına ve çürümesine sebep olduğu görülmektedir. Bu paslanma ve çürümelerin beton yüzeylerde çatlamalara ve dökülmelere yol açtığı tespit edilmiştir.

Eski binalarda yapılan inceleme ve analizlerde de alınan beton numunelerinin ise düşük seviyelerinde olduğu belirlenmiş ve bu seviyenin günümüz şartlarında üretilen beton kalitelerinden çok alt seviyede olduğu görülmektedir. Bu yapılarda kullanılan Yapı Çeliği cinsi ise artık çelik betonarme yapılarda kullanılmamaktadır.
 
Bunun yanı sıra yine yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda daha kaliteli ve daha dayanıklı Beton sınıfları ve Yapı Çeliği cinsleri üretilmekte, teknik özellikleri yüksek Beton Santralleri, Beton Mikserleri, Pompaları ve her türlü inşaat malzeme ve makinaları yapılmakta olup bu malzemeler yeni yapılan yapılarda kullanılmaya başlanılmıştır.
 
Bu arada 2001 yılında çıkartılan 4708 Sayılı Kanunla yapıların denetlenmesiyle ilgili olarak daha ciddi çalışmalar yapılmaya başlanmış olup, projecilerin sorumluluğunun yanı sıra, Yapı Denetim firmaları da sorumlu kılınmış, Şantiye Şefliği zorunlu hale getirilmiş, zemin etüdleri daha sağlıklı yapılmaya ve imalatlarda kullanılan Beton ve Yapı Çeliği kalitelerinin proje değerlerine uygun olup olmadığının kontrolleri yapılarak denetim altına alınmaya başlanmıştır.
 
Bu nedenle, YAZICILAR İnşaat olarak Eskişehir'in birçok semtinde sağlıksız, eski binaların yıkılarak günün teknolojisine uygun, daha dayanıklı, uzun ömürlü ve çağdaş yapıların yapılmasını görev kabul ettik. Eskiyen, ekonomik ömrünü doldurmuş binaları yıkıp, depreme dayanıklı, semt dokusuna uygun ve akıllı bina özelliklerine sahip yeni yaşam alanlarına dönüştürüyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ TALEP FORMU


Kentsel Dönüşüm için Deprem Risk Raporu almak istiyorum.
Binamız için Deprem Testi yaptırıp Deprem Dayanıklılık Raporu istiyorum.
Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanmak istiyorum.
Bina Ortak Karar Protokolü ve/veya 1/3 Azınlık Hisselerinin Bakanlıktan Satışını istiyorum.
Kentsel Dönüşüm & Riskli Alan oluşturmak ve İmar Tadilatı istiyorum.
YAZICILAR Kentsel Dönüşüm Sistemi ile BİNAMIZI Yeniden YAPTIRMAK istiyorum.
Yeni Yapılacak Binamızın Projelerini çizdirmek istiyorum.
Mevcut Binamıza Depreme Karşı Takviye Güçlendirme yaptırmak istiyorum.
Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti Almak istiyorum (Ücretlidir; 1/2 Saati 100 TL).
Kentsel Dönüşüm Eğitimi Almak istiyorum (Ücretlidir).
YAZICILAR KENTSEL DÖNÜŞÜM Çözüm Ortağı Olmak İstiyorum.
Teknik Müşavirlik Hizmeti Almak İstiyorum.

guvenlik